Showing all 5 results

סינון מתקדם
סגור

צנרת P.V.C גמישה

צנרת PVC גמישה שקופה, טכנטפלקס, אירופלקס וכיבוי אש להעברת אוויר, נוזלים לתעשיית המזון ועוד
סגור

צנרת P.V.C ספירלית

צנרת PVC ספירלית לשימוש מגוון יישומים: הובלת ויניקת אוויר, ארמובין למזון, נוזלים, מוצקים לתעשיות חקלאות, כימיקלים וכלל התעשיות
סגור

צנרת גומי

צנרת גומי גמישה, עטופה וקלועה לקשת רחבה של שימושים : דלק, מים, אוויר, מזון, קיטור, בטון, כימיקלים ועוד
סגור

צנרת טפלון

צנרת טפלון להולכת כימיקלים ואוויר דחוס
סגור

צנרת סיליקון

צנרת סיליקון לתעשיות המזון, לתעשיות הפרמצטיביות לצורך העברת נוזלים ואבקות מזון